Friday, 16 September 2016

Apa Yang Majikan Katakan Tentang Fresh Grads Hari Ini?


Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh JobStreet.

68% Graduan meminta gaji & faedah yang tidak realistik.

30% Menjangkakan gaji permulaan daripada RM6,500.00


Sebab utama "Fresh Grads" tidak diambil bekerja:

  • 59% Berperwatakan/sikap yang buruk
  • 64% Tidak kuasai Bahasa Inggeris
  • 60% Tidak kuasai Kemahiran Komunikasi


Majikan juga merasakan graduan kekurangan kemahiran:

  • Penyesuaian
  • Multi-tasking
  • Membuat Keputusan
  • Penyelesaian Masalah

Monday, 15 August 2016

UpSkill Malaysia IT Support


UpSkill Malaysia IT Support

◉ Kursus Computer Hardware Maintenance and Troubleshooting
◉ Kursus Computer Software Maintenance and Troubleshooting
◉ Kursus Network Maintenance and Troubleshooting

UpSkill Malaysia IT Security


UpSkill Malaysia IT Security

◉ Kursus Secure Programming
◉ Kursus Secure Network 
◉ Kursus Penetration Test

UpSkill Malaysia Database Management


Up Skill Malaysia Database Management

◉ Kursus MS SQL Server
◉ Kursus Oracle Database
◉ Kursus MySQL/MariaDb Database
◉ Kursus PostGre Database
◉ Kursus MongoDb Database

UpSkill Malaysia Computer Programming


UpSkill Malaysia Computer Programming

◉ Kursus Microsoft Programming
   C#, VB, VBA, PowerShell, ASP, ASP.NET
◉ Kursus PHP Programming
   PHP Basics, PHP OOP, PHP Frameworks
◉ Kursus Java Programming
   Java SE, Java EE, Java Frameworks, Java For Mobile (Android)
◉ Kursus HTML5 Programming
   HTML, CSS, JavaScript, AJAX
◉ Kursus JavaScript Frameworks
   JavaScript Frameworks, Node.js


UpSkill Malaysia Mobile Development


UpSkill Malaysia Mobile Development

◉ Kursus Android Apps Development
◉ Kursus iOS Apps Development
◉ Kursus Cordova/PhoneGap/Hybrid Apps Development
◉ Kursus Ionic Apps Development
UpSkill Malaysia Creative Suite


UpSkill Malaysia Creative Suite

◉ Kursus Adobe DreamWeaver
◉ Kursus Adobe Photoshop
◉ Kursus Adobe Illustrator
◉ Kursus Adobe InDesign
◉ Kursus Adobe Premiere
◉ Kursus Adobe AfterEffects
◉ Kursus Adobe Flash
◉ Kursus Adobe PhoneGap