Thursday, 11 August 2016

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL 2017

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL & SAINS KOMPUTER DIAJAR DI SEKOLAH TAHUN DEPAN 2017
. .
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, kedua-duanya akan diintegrasikan ke dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu, secara berperingkat.

My Digital Maker Movement
#MyDigitalMaker