Thursday, 11 August 2016

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL KSSR DAN KSSM

MODUL PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL DAN SAINS KOMPUTER DIMASUK DALAM KSSR DAN KSSM
. .
Berkuatkuasa Januari 2017, modul Pemikiran Komputasional dan Sains Komputer akan disepadukan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah - KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah - KSSM di semua sekolah seluruh negara.
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak berkata, modul itu bertujuan mendedahkan pelajar dengan konsep asas dan kemahiran pembuatan digital.
Ia selaras salah satu agenda yang akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan dengan Perbadanan Pembangunan Multimedia Malaysia.

My Digital Maker Movement
#MyDigitalMaker