Friday, 16 September 2016

Apa Yang Majikan Katakan Tentang Fresh Grads Hari Ini?


Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh JobStreet.

68% Graduan meminta gaji & faedah yang tidak realistik.

30% Menjangkakan gaji permulaan daripada RM6,500.00


Sebab utama "Fresh Grads" tidak diambil bekerja:

  • 59% Berperwatakan/sikap yang buruk
  • 64% Tidak kuasai Bahasa Inggeris
  • 60% Tidak kuasai Kemahiran Komunikasi


Majikan juga merasakan graduan kekurangan kemahiran:

  • Penyesuaian
  • Multi-tasking
  • Membuat Keputusan
  • Penyelesaian Masalah